Główna Zbiorniki O firmie Galeria Kontakt
Producent szamb ekologicznych 500 857 100 500 581 100 Szambo betonowe szamba najtaniej - BETONEX producent betonowych zbiorników Kontakt szambo betonowe cała Polska

Zbiorniki betonowe powinny być posadawiane w odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu.Wykop należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, zawierającym informacje o lokalnych warunkach gruntowo-wodnych oraz zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską i przepisami BHP.

Montaż zbiorników betonowych…Kup szambo na raty !Namów drugą osobę na zakup naszego zbiornikaRabat do 200 pln !otrzymasz

Sposób wykonania prac odwodnieniowych (jeżeli są  konieczne) powinien być określony w dokumentacji projektowej.
Do odwodnienia wykopów o dużej szerokości najczęściej stosuje się pompy odwodnieniowe.
W przypadku wykopów obudowanych można zastosować: pompy, igłofiltry, metodę z wykorzystaniem elektroosmozy lub inne.

Odwodnienie wykopu

W przypadku posadowienia zbiornika betonowego w miejscu występowania wody gruntowej lub gruntów plastycznych, zaleca się osadzenie na warstwie betonu klasy wytrzymałości CM8/10 wg normy PN-EN-206-1 o grubości większej lub równej 15 cm.

Do zasypki należy stosować piasek gruby lub pospółkę układaną i zagęszczaną warstwami równomiernie na całym obwodzie, aż do uzyskania stopnia zagęszczenia ID=0,6.
Grunt stosowany do zasypki powinien być pozbawiony dużych kamieni, gruzu, śmieci i innych elementów mogących uszkodzić korpus zbiornika lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.

Zasypanie wykopuSam podłącz swoje szamboprzejście szczelnePrzejście szczelne

• beton klasy min. B20-B40
• zbrojenie prętami żebrowanymi o 8 ø do o 14 ø
• podwójne zabezpieczenie masą
   asfaltowo-kauczukową

Podczas procesu produkcji wykorzystujemy: Jesteśmy czołowym producentem szamb betonowych w Polsce. Działamy na terenie całej Polski ! Zapewniamy transport oraz montaż wykonany przez naszych fachowców. Czegoś nie wiesz? Masz dodatkowe pytania? Dzwoń do nas: 500 300 852 Copyright 2015 www.szambabetonowe96.pl All rights reserved

Docieramy do naszych klientów w takich województwach jak:

• Mazowieckie
• Łódzkie
• Lubelskie
• Małopolskie
• Podlaskie
• Świętokrzyskie
• Śląskie
• Kujawsko-Pomorskie
• Wielkopolskie