Główna Zbiorniki O firmie Galeria Kontakt
Producent szamb ekologicznych
500 857 100
500 581 100
Szambo betonowe szamba najtaniej - BETONEX producent betonowych zbiorników Kontakt
szambo betonowe cała Polska

Zbiorniki betonowe powinny być posadawiane w odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu.Wykop należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, zawierającym informacje o lokalnych warunkach gruntowo-wodnych oraz zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską i przepisami BHP.

Montaż zbiorników betonowych…
Kup szambo na raty !
Namów drugą osobę na zakup naszego zbiornika
Rabat do 200 pln !
otrzymasz

Sposób wykonania prac odwodnieniowych (jeżeli są  konieczne) powinien być określony w dokumentacji projektowej.
Do odwodnienia wykopów o dużej szerokości najczęściej stosuje się pompy odwodnieniowe.
W przypadku wykopów obudowanych można zastosować: pompy, igłofiltry, metodę z wykorzystaniem elektroosmozy lub inne.

Odwodnienie wykopu

W przypadku posadowienia zbiornika betonowego w miejscu występowania wody gruntowej lub gruntów plastycznych, zaleca się osadzenie na warstwie betonu klasy wytrzymałości CM8/10 wg normy PN-EN-206-1 o grubości większej lub równej 15 cm.

Do zasypki należy stosować piasek gruby lub pospółkę układaną i zagęszczaną warstwami równomiernie na całym obwodzie, aż do uzyskania stopnia zagęszczenia ID=0,6.
Grunt stosowany do zasypki powinien być pozbawiony dużych kamieni, gruzu, śmieci i innych elementów mogących uszkodzić korpus zbiornika lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.

Zasypanie wykopu
Sam podłącz swoje szambo
przejście szczelne
Przejście szczelne

• beton klasy min. B20-B40
• zbrojenie prętami żebrowanymi o 8 ø do o 14 ø
• podwójne zabezpieczenie masą
   asfaltowo-kauczukową

Podczas procesu produkcji wykorzystujemy:
Jesteśmy czołowym producentem
szamb betonowych w Polsce.
Działamy na terenie całej Polski !
Zapewniamy transport oraz montaż
wykonany przez naszych fachowców.
Czegoś nie wiesz?
Masz dodatkowe pytania?
Dzwoń do nas:
500 857 100
Copyright 2015 www.szambobetonowe-ceny.pl All rights reserved

Docieramy do naszych klientów w takich województwach jak:

• Mazowieckie
• Łódzkie
• Lubelskie
• Małopolskie
• Podlaskie
• Świętokrzyskie
• Śląskie
• Kujawsko-Pomorskie
• Wielkopolskie